News

INVITATION FOR BIDS(2074-10-25)

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF NEPAL

TRIBHUVAN INTERNATIONAL AIRPORT CIVIL AVIATION OFFICE

PROCUREMENT SECTION, GAUCHAR, KATHMANDU

 

INVITATION FOR BIDS

 

Date of Publication: 2074/10/25 (February 08, 2018)

 

INVITATION FOR BIDS (2074-10-21)

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF NEPAL

TRIBHUVAN INTERNATIONAL AIRPORT CIVIL AVIATION OFFICE

PROCUREMENT SECTION, GAUCHAR, KATHMANDU

                                                                                    

INVITATION FOR BIDS

 

Date of Publication: 2074/10/21 (4th Feb., 2018)

 

INVITATION FOR BIDS (2074-10-03)

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF NEPAL

TRIBHUVAN INTERNATIONAL AIRPORT CIVIL AVIATION OFFICE

PROCUREMENT SECTION, GAUCHAR, KATHMANDU

 

INVITATION FOR BIDS

 

Date of Publication: 2074-09-28

 

INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS-17th Jan 2018

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF NEPAL

TRIBHUVAN INTERNATIONAL AIRPORT CIVIL AVIATION OFFICE

PROCUREMENT SECTION, GAUCHAR, KATHMANDU

 

INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS

 

Date of Publication: 14th Jan. 2018      

 

INVITATION FOR BIDS (2074-08-10)

 

-

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७४।०८।११)

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय,गौचर

सार्वजनिक चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

(सूचना प्रकाशित मिति २०७४।०८।११)

शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना- २०७४।०५।२३

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय,गौचर

स्टाफ चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

(सूचना प्रकाशित मिति २०७४।०५।२३)

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना - २०७४।०५।०४

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, गौचरको  

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना  

 (प्रकाशित मिति २०७४।०५।०४)  

Pages