News

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

INVITATION FOR BIDS

शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, गौचरको  
शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना  
 (प्रकाशित मिति २०७२।११।२२)    
 

सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको
विमानस्थल परिसर क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा 
सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 

Pages