शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना(२०७४।०८।११)

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय,गौचर

सार्वजनिक चमेनागृह संचालन गर्ने सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

(सूचना प्रकाशित मिति २०७४।०८।११)

 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर कार्गो कम्प्लेक्स परिसरमा हाल क्यान्टिन संचालन भैरहेको टहरा रहेको स्थानमा ५२ बर्ग मीटर क्षेत्रफलमा त्रि.अ.वि.मा कार्यरत कर्मचारी एवं अन्य Visitors को लागि चिया, नास्ता एवं खानाको प्रवन्ध गर्न Public Canteen संचालन गर्न ठेक्का वन्दोवस्त गरी सार्वजनिक चमेनागृह संचालन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट सो कार्य गर्ने गरी इजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक फर्म/कम्पनीहरुबाट रितपूर्वक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५   (पन्ध्र) दिन भित्र यस कार्यालयको कर्पोरेट महाशाखाबाट खरिद गरी १६ औं दिनको १२:०० बजे भित्र यस कार्यालयको कर्पोरेट महाशाखामा शिलबन्दी बोलपत्र प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ । सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण यस कार्यालयको Website: www.tiairport.com.np तथा प्राधिकरणको Website: www.caanepal.org.np मा र यस कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसिएको छ । अन्य जानकारीको लागि कर्पोरेट महाशाखामा सम्र्पक राखी जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।